TYSKE LÆGER OM AcuNova

Som nævnt har mange udenlandske læger, øjenlæger og akupunktører lært AcuNova. Vi bad nogle af disse om at føre statistik over behandlingen i en periode. Det efterfølgende er derfor ikke en videnskabelig undersøgelse, men udelukkende eksempler fra hverdagen.

Her er resultatet.
Undersøgelsen omfatter i alt 256 øjenpatienter, der alle sammen var opgivet af øjenlægerne.
Patienterne blev behandlet i perioden 4. august – 2. januar.
Alle blev udelukkende behandlet med AcuNova.
Resultatet var, at nogle af patienterne havde en mindre syns-fremgang, medens andre havde en dramatisk forbedring af deres syn.
Tallene angiver den %-mæssige forbedring af synsevnen.

Gennemsnits forbedringer af synsevnen

Øjenforkalkning, (Aldersbetinget Makula Degeneration) var den største enkeltgruppe, idet de udgjorde knap 80% af alle patienter. Forbedring: 10 – 90%
Af andre øjensygdomme der blev behandlet kan nævnes:
Grøn stær (Glaukom): 30 – 55%
Blødning på nethinden: 3 patienter, forbedring af syn op til 17 gange (fra 5 op til 90%)
Diabetisk retinopathi (sukkersyge øjne): 15 – 42%
Grå stær: 1 patient, forbedring af synet 40%
Retinitis Pigmentosa (kikkertsyn): 6 – 16%
Uklart glaslegeme: 10 – 40%
Betændelse i synsnerven: 1 patient, forbedring 50%
Betændelse i nethinden: 20 – 60%
Langsynethed: 1 patient: patienten kan læse uden briller
Perforering af hornhinde, 1 patient: fra intet syn til 60% syn.
Dobbeltsyn, 1 patient helt OK efter behandlingen
Natteblindhed, 1 patient: fra 70% syn til normalt syn.
Hornhinde krumning: Forbedring
Nethindeløsning: 6 – 16%
Øjenallergi, 1 patient: Helbredt.
Synsnerveproblemer: 3 patienter, forbedring af syn: for en patients vedkommende fra intet syn til 45% syn. De 2 andre kan læse ubesværet.
Hjerneblødning og blodprop i hjernen: Knap 80% af patienterne ser betydelig bedre
Hjerneskader ved fx færdselsuheld: 80% blev dramatisk bedre.
Andre øjensygdomme: 5 patienter fik alle bedre syn.
Natteblindhed,1 patient: Helbredt

Det er yderst overraskende og også ret tankevækkende. 256 patienter, der var opgivet af øjenlægerne.
De havde alle sammen fået at vide, at der intet var at gøre.
Uden AcuNova ville de fleste i dag være næsten blinde.

Jeg havde for øvrigt en sjov oplevelse med en af de tyske elever, der er læge. Han troede ikke rigtig på, at det var muligt at hjælpe ”uhelbredelige” øjenpatienter. Da han kom hjem efter endt kursus, ringede han til en øjenlæge, han kendte og bad ham henvise en patient, der var umulig at helbrede. Øjenlægen sendte en patient med øjenforkalkning (AMD). Hun havde under 5% syn på venstre øje og 30% på højre øje.
Til deres store overraskelse konstaterede øjenlægen, at hun efter 16 dages behandling havde 25% på venstre øje og næsten 50% på højre.
Efter tre måneders behandling, havde hun godt 50% på det venstre øje og 90% på højre.
Behøver jeg at sige det: Både lægen og øjenlægen var chokerede.

Med vores nuværende erfaring, skal patienter med øjenforkalkning (AMD) behandles en gang om måneden, resten af livet, for at bevare forbedringen.

Det var fra det sydlige udland. Desværre har de danske læger ikke vist samme interesse, bortset fra en håndfuld. Jeg havde nær sagt, tværtimod. Netop i dag havde jeg en patient, der har gået her til behandling en gang om måneden gennem 8 år. Hun har øjenforkalkning (AMD). Det er vi ikke i stand til fuldstændig at helbrede, men i mange tilfælde forbedre. Som hun selv udtrykte det, ville hun på det nærmeste have været blind i dag, hvis hun ikke var kommet i behandling (man bliver ikke helt blind af AMD, men beholder gangsynet).
Patienten sagde, at hun meget gerne ville have skrevet et læserbrev om sine akupunkturbehandlinger der foruden behandlingen af øjenforkalkningen, også havde haft andre yderst gavnlige virkninger på hendes krop. Hun turde imidlertid ikke, fordi hun allerede havde mistet en øjenlæge, der havde sagt til hende, at når hun fik akupunkturbehandling, ville han ikke have noget med hende at gøre. Nu turde hun ikke at risikere at miste en mere.
Jeg ved ikke, om det er lovligt, men jeg synes, at det er umoralsk af en øjenlæge at opføre sig på den måde. Det er heldigvis ualmindeligt, at patienterne bliver udsat for så dramatisk en behandling.

Her er lidt at tænke over.
”Hvis en øjenlæge havde opdaget denne behandlingsmetode, var den indført som standardbehandling for ”uhelbredelige” øjenlidelser i hele den vestlige verden”.

Lad os bygge bro – til gavn for patienterne.