RETINITIS PIGMENTOSA

Der er en anden øjensygdom, der går for at være uhelbredelig, nemlig den arvelige sygdom ” kikkertsyn, ” eller som den hedder på latin, Retinitis Pigmentosa. Mange forskningscentre rundt omkring i verden, forsøger at finde en kur der kan helbrede Retinitis Pigmentosa. Indtil for nylig uden resultat.
Ca. 1500 danskere lider af den frygtede øjensygdom.
Vi kan ikke helbrede Retinitis Pigmentosa, men praktisk erfaring har vist, at vi i mange tilfælde kan forbedre synet hos disse patienter, der ellers vil blive blinde.
Nu har et universitet i Østrig bekræftet vore praktiske erfaringer. Du kan læse, hvad de er kommet frem til samt om nogle af de patienter, vi har hjulpet.

Et universitetet i Østrig har lavet forskning i akupunkturbehandling af den uhelbredelige øjensygdom: kikkertsyn (Retinitis Pigmentosa).
Dette er et lille uddrag af en videnskabelig artikel om dette.

Videnskabelig forskning:

Universitets øjenklinik Graz, Østrig
Formålet med dette studie var at undersøge, om akupunktur er en effektiv behandling af øjensygdomme. I litteraturen findes der indtil nu kun få oplysninger.
I alt blev der undersøgt 7 patienter med Retinitis Pigmentosa.
Fem kvinder, to mænd. Gennemsnitsalderen var 28 år (19 – 42 år).

Undersøgelsesmetoder

(Advarsel: Det kan være hård kost at følge med i den videnskabelige udredning:).
Ved siden af omfattende ophthalmologiske (øjenlæge) undersøgelser, som indeholdt en synsfeltundersøgelse med et apparat, der hedder Goldmann perimetre og registreringen af elektro okulogrammet (eog), blev også den computerkontrollerede akupunktur ® (cca) foretaget ved 5 patienter.
Der blev bl.a. registreret måling af kredsløbet i øjet før, under og efter en akupunkturbehandling.

Resultater

Resultaterne af CCA® viste en gennemsnitlig forøgelse af blodflydehastigheden på 47% i øjet (A. ophtalmica og på 56% i A. supratrochlearis) under akupunktur. Billedet viser blodflyde profilerne af A. cerebri media (MCA) og af A. ophtalmica (OA) og de gennemsnitlige flydehastigheder under fasen af målingen af akupunktur punkter.
(CCA® målingerne blev støttet af forbundsministeriet for videnskab).

Diskussion

Akupunktur behandling af patienter med Retinitis Pigmentosa påvirkede det lodrette og vandrette synsfelts diameter ved 11 ud af 14 øjne med hensyn til en betydelig synsfeltforøgelse.
Under enkelte behandlinger var der derudover markant stigning af kredsløbshastigheden i øjet (A. ophtalmica og A. supratrochlearis), som kunne bevises med hjælp af nye konstruktioner.

Konklusion

Akupunkturen kunne overvejes fremover, som en mulig objektiv terapeutisk metode ved patienter med Retinitis Pigmentosa.

John Boel: Det er netop et af de øjneproblemer, som vi har ret gode resultater med. Det skal ikke forstås på den måde, at vi kan helbrede kikkertsyn, men vi kan i de fleste tilfælde forbedre synet 10 – 15% og derefter hindre at disse patienter bliver blinde, som de ellers ville blive uden behandling.
Førende danske øjenlæger har ”vedtaget,” at akupunktur ingen virkning har på kikkertsyn. Det har deres Østrigske kolleger hermed tilbagevist.
Lad os samarbejde her i Danmark. Jeg er villig til at sluge en Beduins hele kamelstald, hvis det kan hjælpe øjenpatienterne.

– Det er dejligt, når videnskaben kommer til det samme resultat, som vores praktiske arbejde de senere år har dokumenteret; at ”Uhelbredelige” øjensygdomme som kikkertsyn (Retinitis Pigmentosa) og øjenforkalkning (AMD) med succes kan behandles med AcuNova.

En dansk ”ekspert”

Den højeste sagkundskab indenfor øjensygdomme i Danmark er Statens Øjenklinik i Hellerup.
En overlæge derfra udtalte til TV2 den 21.1.93 i en udsendelse om vores øjenbehandling:
– Retinitis Pigmentosa (kikkertsyn) er en arvelig sygdom i nethinden, og den bevirker, at nethinden visner og dør.
Det er helt umuligt at forestille sig, at nogle nåleprik kan få noget, der er dødt til at leve op igen.
Der er endnu ikke et eneste menneske, der er kommet til at se med alternativ behandling, hvis de har lidt af Retinitis Pigmentosa.
Det er en helt absurd tanke at forestille sig, at man med nogle enkelte nålestik kan påvirke en så kompliceret mekanisme, som nethinden i virkeligheden er.

Hvad kan man så lære af det?

I begyndelsen af denne bog skrev jeg, at jeg lærte af erfaring i stedet for af teori. Det er måske ikke så dum endda. Som videnskabsmand skal man i hvert fald være meget sikker på sin teori, når man udtaler sig som ekspert. Ellers ender det med, at man bliver til grin. Desuden risikerer man at blive betragtet som utroværdig for eftertiden.
Den pågældende overlæge fra Statens Øjenklinik har for øvrigt ikke dementeret sine udtalelser endnu.

Her følger nogle eksempler på, at et gram erfaring er bedre end ti tons teori. Det er eksempler fra vores dagligdag på klinikken der beviser, at det er muligt at påvirke nethinden med AcuNova.
Uigendrivelige eksempler der beviser, at man kan forbedre synet hos visse patienter med den ”uhelbredelige” øjensygdom Retinitis Pigmentosa. Uanset hvad danske ”eksperter” siger.

Dagbladet, Holstebro – Struer
14-årige Klaus giver de norske øjenlæger nyt syn på akupunktur
Øjenlæger i Norge vil ikke længere afvise, at akupunktur kan hjælpe mod den frygtede øjensygdom kikkertsyn (Retinitis Pigmentosa), der hidtil har været regnet for uhelbredelig.
At de norske øjenlæger nu er ved at ændre holdning, skyldes en 14 årlig norsk dreng, Klaus Kristiansen, der var næsten totalt blind og syntes dømt til et liv i mørke, da han i sommer startede med at gå til behandlinger hos akupunktør John Boel i Aulum.
Nu har Klaus fået synet tilbage, har droppet sine bøger med blindeskrift og er nu i stand til at læse almindelige bøger.
Opsigtsvækkende målinger på Regionssykehuset i Trondheim viser, at Klaus nu er i stand til at se 20 gange bedre end før. Da han i juni startede med at blive behandlet hos John Boel, var han total blind på det ene øje, og på det andet var synet kun på 2 grader (ud af 180).
Siden er hans syn blevet konstant bedre, og han er nu i stand til at se cirka 50 grader på begge øjne.
Klaus fik som seksårig konstateret kikkertsyn, der gradvis indsnævrer synsfeltet og ender i blindhed. I 1985 blev han blind på det ene øje, og i 1988 var synet på det andet øje så dårligt, at det næsten ikke kunne måles.

Dramatisk og overraskende.

Øjenlæge Thor Brevik, der har testet drengens syn med sygehusets avancerede måleudstyr i Trondheim, siger til Århus Stiftstidende, at han aldrig har set noget lignende. Det er en dramatisk og overraskende forbedring.
Den norske øjenlæges holdning er markant anderledes end danske øjeneksperters. De har hidtil blankt afvist akupunktur-metoden.

Historiens vingesus

John Boel siger til Dagbladet, at han kan føle historiens vingesus over den norske læges udtalelse.
Uanset om der på et tidspunkt vil ske et tilbagefald for Klaus, så modbeviser de undersøgelser, der er foretaget på sygehuset i Trondheim den hidtil udbredte antagelse, at nethinden er død. De viser, at i det i nogle tilfælde kan lade sig gøre at afhjælpe kikkertsyn, og det er en epokegørende konstatering, når det drejer sig om en sygdom, der har været regnet for uhelbredelig.
Jeg kan kun tilslutte mig den norske øjenlæges ønske om kontrollerede undersøgelser.
Jeg har flere gange foreslået et samarbejde med danske øjenlæger, men det er hidtil blevet pure afvist, slutter John Boel.

Århus Stiftstidende skrev om Klaus i 1989
14-årig dreng fik synet igen efter akupunktur
Regionssygehuset i Trondheim, Norge, bekræfter over for Århus Stiftstidende, at en 14-årig norsk dreng, der lider af den “uhelbredelige” kikkertsyn (Retinitis Pigmentosa), har fået synet igen efter behandling med akupunktur i Danmark.
Efter syv gange akupunktur, har den norske dreng Klaus Rabben Kristiansen fra Frøja (Tronhjem) fået synet tilbage. Han har været nærmest blind og havde indstillet sig på et liv i mørke.
– Det er en dramatisk og helt usædvanlig synsforbedring, som han har fået efter akupunkturbehandlinger, og jeg har aldrig set noget lignende, siger øjenlæge Thor Brevik, øjenafdelingen på Regionssygehuset i Trondheim.
14-årige Klaus Rabben Kristiansen lider af kikkertsyn. – Sygdommen er uhelbredelig, siger øjenlæger verden over. – Jeg kan se 20 gange bedre efter akupunkturbehandlinger startet i Danmark, siger drengen. – Det er utroligt, men sandt, bekræfter Regionssygehuset i Trondheim.

Uddrag fra Dagbladet 1990.
John Boel udtaler:
Vi har et avanceret instrument – perimeter – til måling af synsfeltet. Før første behandling målte jeg Klaus’ synsfelt til under 3º (3 grader) på højre øje (det kunne egentlig ikke måles, idet 3º er det mindste vi kan måle). Venstre øje var helt blindt. Efter syv akupunktur-behandlinger målte jeg synsfeltet igen. Nu var det 8º.
Jeg taler jævnligt med Klaus, hans mor og den akupunktør i Norge, vi har uddannet til at fortsætte behandlingerne. Alle siger, at synet forbedres fra uge til uge.
Den 7. September modtog vi et brev fra Klaus’ mor, hvori hun bl.a. skrev: “Fra vi rejste til Danmark og til vi kom hjem igen, kunne Klaus se på det øje, han var blind på. Det kom gradvist tilbage. Først var det som at se i tåge, men efterhånden blev det mere og mere klart. Når man sammenligner færgeturen nedover Danmark og turen tilbage, var der allerede stor bedring. Synsfeltet var blevet større hele tiden. Han har ikke brugt den hvide stok, siden han var i Danmark. Men det bedste er, at han selv siger, han aldrig har set så meget, som han ser nu. Han læser bøger, ser almindeligt tv, og han cykler alene. Det er jo blevet en helt anden tilværelse for ham. Ikke mindst psykisk i modsætning til alle de tunge stunder han havde, da han næsten ikke så noget”.
Jeg tror, de fleste kan forstå, at jeg fik en klump i halsen, da jeg læste det brev.
Tambartun Skole – Uddannelsescenter for synshæmmede – har foretaget synstest den 6. September 1989 og skriver bl.a.:” I december 1984 målte jeg synsfeltet 3-4 grader. I julen 1985 mistede Klaus synet på venstre øje. Efter akupunkturbehandling måltes synsfeltet til minimum 30 på begge øjne.
I journalen fra sygehuset står der bl.a.: Efter at han var i Danmark og fik akupunkturbehandling for sin Retinitis Pigmentosa, har synet på hans venstre øje, hvor han tidligere var blind, bedret sig dramatisk, og han har også fået bedring på det højre øje. Vedrørende synsfeltet på højre øje er det nu ca. 20 grader opad, nedad og ind mod næsen, udad er det ca. 30 grader, og omtrent tilsvarende på det venstre øje”.

Som der stod i journalen fra Regionssygehuset i Trondheim kunne man ikke måle Klaus´ synfeldt.
Han kunne se et øje på en meters afstand – resten af hans synsfelt var sort. Mennesker med normalt syn har et synsfelt på 180º (180 grader).
Her er en kort beskrivelse af hvordan efterfølgende synsfelt-test (perimeter test) skal forstås.

Klaus fik AcuNova igen hos os ½ år efter. I mellemtiden fik han behandling to gange om måneden, af en norsk akupunktør der har lært det. Her er resultatet. Han havde nu et synsfelt på ca. 50º – også på venstre øje der var helt blind før behandlingen. Han skulle egentlig i Guinness Rekordbog, eftersom han er den eneste i verden, der har fået synet igen efter at have været blind af Retinitis Pigmentosa (kikkertsyn.

Hva´ så nu?
– Det var i 1988. Hvordan er det så gået med Klaus siden da?
Man må sige, at AcuNova fuldstændig har ændret Klaus´ liv. I 2001 blev han færdig som jurist på Universitetet i Bergen og arbejder nu som advokatfuldmægtig.

Jeg modtog en Email fra ham den 31.1.01. Det var ret lang, men her er et lille uddrag:

Hei John!
Det begynner å bli noen år siden sist vi hadde kontakt. Vi er ikke i Danmark like ofte nå som før.
Jeg fikk min juridiske embedeksamen i juni 2001 – men resultat noe over gjennomsnittet. Jobb fikk jeg i mai 2001, som advokatfullmektig i Andersen Legal, verdens største advokatfirma.
Fra dag en har jeg fått mulighet til å bygge relasjoner direkte til klienter, og mengden ansvar jeg har blitt betrodd er direkte overraskende. Å få slike arbeidsoppgaver i et miljø med meget høy faglig kvalitet direkte fra studiet har vært veldig gøy.
Faglig utgjør ikke øynene noen særlig begrensning i dag.
Synet har ikke endret seg de siste årene.
Du får hilse Bodil og resten av familien.
Med vennlig hilsen

Klaus R. K.

Her er en anden nordmand med kikkertsyn. Han udtalte til TV2.

– Jeg har forsøgt behandling i Moskva, Sverige samt USA – uden resultat.
Jeg er storfornøjet med behandlingen her i Aulum. Da jeg kom for fire dage siden, kunne jeg intet se på synstavlen. Nu kan jeg se fjerde linie på tre meters afstand.

Dagbladet skrev om ham
– Da den 41-årige købmand Lars fra Norge i søndags indlogerede sig på Hotel Aulum, kunne han ikke se trapperne og måtte have hjælp til at gå op og ned. Efter otte behandlinger på fire dage hos John Boel, er han i stand til at klare trapperne uden besvær. Lars lider af den uhelbredelige øjensygdom Retinitis Pigmentosa, også kaldet kikkertsyn.
Hans syn er i denne periode blevet værre og værre, så alt til sidst var tåge for hans øjne. Da han i søndags ankom til Aulum, var han end ikke i stand til at se sin egen hånd, når han holdt den op foran øjnene. Selv siger han:
– Allerede efter otte behandlinger hos John Boel mærker jeg en stor forskel. Jeg føler, jeg kan se helt klart og er blevet bedre i stand til at registrere lys-kontraster, fortæller Lars til Dagbladet. Han tvivler ikke det mindste på, at akupunktør John Boel kan forbedre hans syn. Noget som alverdens førende øjenklinikker ikke har været i stand til, da Retinitis Pigmentosa af lægevidenskaben betragtes som arvelig og uhelbredelig.
– Jeg har været på førende øjenklinikker både i Norge og Sverige og har været indlagt på Specialsygehuset Bergmann og Gyndt i Boston, USA, som har forsket i kikkertsyn i over 30 år. Ingen af disse har kunnet gøre noget. Det har John Boel bevist, at han kan, siger Lars.
– Det er ikke dyrt i forhold til det, jeg har fået ud af behandlingerne. Det kan jeg sige allerede nu, og hvis det bliver endnu bedre, er jeg storfornøjet, siger den glade nordmand på klingende norsk.

Hermed følger historien om den første patient, med kikkertsyn, der har fået forbedret sine øjne..

På grund af AcuNova har vi fået mange venner over hele verden. En del af dem kommer fra Norge. Den første patient vi behandlede med Retinitis Pigmentosa (kikkertsyn) var Sigmund Moen. Han bor 200 km nord fra Oslo, ved en skisports by, der hedder Trysil.

Sigmund var 42 år, da han var i Aulum første gang for at blive behandlet med akupunktur. Han havde kort tid forvejen måtte opgive sit job som arkitekt, fordi han ikke kunne overskue tegningerne. Hans syn var meget dårligt. På en meters afstand var han i stand til at se med et enkelt øje på en anden person, resten var sort. Fuldstændig sort.
Kikkertsyn (Retinitis Pigmentosa) udarter sig på den måde at synsfeltet indskrænker sig mere og mere, og efterhånden bliver det som om, man ser igennem et strå eller tunnel. Tunnel syn var måske en mere nøjagtig betegnelse af, hvad det drejede sig om.

Ligesom alle andre øjenpatienter behandlede vi Sigmund hver dag i en uge. Efter den uge så han ikke bedre! Synet var akkurat det samme, som da han kom.

En lille måneds tid efter ringede han og sagde, at nu var synet begyndt at blive bedre, og at han gerne ville bestille en ny tid. Det var første gang, jeg blev opmærksom på det fænomen, at der er en eftervirkning af behandlingerne.
Vi ser undertiden, at patienter der ikke har haft synsfremgang, efter den første uges behandling, får en forbedring i løbet af de efterfølgende uger. I visse tilfælde går der over en måned efter den første uges behandling, før der kommer et resultat.

Da Sigmund oplevede det, blev han naturligvis meget glad og optimistisk! Da vi senere kom til at snakke med hans kone, sagde hun, at selvfølgelig var hun meget glad for, at han var kommet til at se bedre, men endnu gladere var hun næsten for at han havde fået sit humør tilbage. Han var blevet sortseende, ja næsten deprimeret på grund af sit dårlige syn!

Øjnelægen havde fortalt ham, at alle med kikkertsyn blev blinde. Da han kom til behandling anden gang, spurgte han, om vi ikke kunne tænke os at komme til Trysil i julen og stå på ski. Vi havde aldrig været på skiferie før, men vi sagde ”Ja tak”, og hele familien drog til Norge og boede i en lille hytte, lige neden for løjperne. Vi havde en helt speciel skiinstruktør, nemlig Sigmunds datter Anita Moen, der allerede dengang var en meget kendt skiløber. Anita blev for resten den første sportsstjerne, jeg behandlede. Senere er sportsskader blevet vores andet speciale.

Anita havde i gennem lang tid forsøgt at gå i spagat, men hun manglede ca. 15 cm i at kunne komme helt ned. Nærmest for sjov skyld sagde jeg at vi kunne prøve at lave et eksperiment. Jeg satte en nål i øret på hende i et refleks-område, der svarer til underlivet. I løbet af nogle ganske få minutter, var hun i stand til at gå i spagat! Senere har John Junior og jeg behandlet Anita mange gange og samarbejdet har været meget frugtbart, når hun har haft forskellige skader.
Dertil kommer at vi har behandlet hendes astma, så det ikke generer hende så meget, når hun løber på ski. I dag er Anita en af verdens bedste langrend løbere, Hun har bl.a. vundet 12 Norske mesterskaber.

Rygterne om Sigmunds syns-forbedring havde spredt sig, så da vi kom til Trysil, var der flere pressefolk. Vi blev interviewet til radioen, og der var en meget stor artikel i den lokale avis, samt i Norges største avis VG, som bragte en helsides artikel om Sigmunds behandling.

Verdens Gang, Norge skrev (VG er Norges største dagblad)
Sigmund Moen (42) havde forsonet sig med et liv i mørke.
Da han mødte den danske akupunktør John Boel, vendte lykken imidlertid. Langsomt fik den blinde mand fra Trysil synet tilbage.
– Det er næsten ikke til at tro. Alle læger jeg opsøgte, gav mig den samme besked. Jeg ville forblive blind resten af livet.

Sigmund Moen lider af Retinitis Pigmentosa også kaldt kikkertsyn. Sygdommen viser sig ved, at synsfeltet langsomt bliver mindre, det er som at se gennem en kikkert i den forkerte ende. Sygdommen ender med totalt blindhed og bliver af lægevidenskaben betegnet som uhelbredelig.
Sigmund Moen: John har givet mig livet tilbage. Jeg er ham evig taknemlig. Glæden ved at se igen er ubeskrivelig. Nu kan jeg gå rundt i naturen igen uden frygt for at løbe ind i et træ eller snuble over en tue. Livsgnisten er tilbage, takket være nogle nålestik.
JB: Det er 13 år siden, vi behandlede Sigmund første gang. Da han og konen Kari begge fyldte 50 år, inviterede hans datter, Anita Moen, Bodil og jeg med til deres fødselsdag, som en fødselsdagsgave.

Vi kan ikke helbrede Retinitis Pigmentosa, men i de allerfleste tilfælde kan vi forbedre synet 10 – 15 % og derefter holde denne forbedring stabil.
Senere har der været utallige artikler i aviser og ugeblade om Sigmunds forbavsende forbedringer. Så vidt jeg ved, er han den første patient med kikkertsyn (Retinitis Pigmentosa) i verden, der har fået forbedret sit syn med flere hundrede %.
Siden da har Sigmund været i Danmark 1 til 2 gange om året, for at få genopfrisket behandlingerne og hans syns-forbedring er stadig den samme, som efter det første år. Han er i stand til næsten at se et helt ansigt, i stedet for kun et enkelt øje! Det har været en vældig stor succes, og har givet Sigmund en helt anden livskvalitet.
I stedet for at skulle leve hele sit liv som blind, har han nu fået så meget af synet tilbage, at han er i stand til at genoptage sin gamle hobby: At tage op i fjeldene på egen hånd, hvilket jo før var helt umuligt.

– Sigmund har beholdt sin synsfremgang. De førende eksperter i hele verden siger, at dette ikke er muligt.

Det er naturligvis kun et udsnit af de succeser, vi har haft med behandlingen af kikkertsyn (Retinitis Pigmentosa) gennem årene. Fælles for dem alle er, at de var opgivet af øjenlægerne.

Det man skal tænke på er, at bag hver eneste patient er der et levende menneske med en familie. Så på den måde har det indflydelse på ret så mange liv. Der er også mange af vore elever, der har været med til at sprede den nye videnskab ud til patienter over hele Europa.