FORSTÅELSE AF ØJET

Det kan synes mærkeligt, men rent faktisk starter forståelsen af øjet, synet og synsproblemer med at kigge på, hvad øjet ser – nemlig lys.

Det gamle græske ord for lys var Lýchnos, som betyder en lampe. Folk dengang vidste kun, at lys var noget, som kom fra en kilde såsom en lampe, månen eller solen. Op igennem tiderne har der været mange ideer om lysets oprindelse og karakter. Det var først i året 1913, at den danske videnskabsmand Niels Bohr påviste, hvordan atomer udstrålede lys. Dette blev kaldt Kvanteteorien. Ifølge denne teori er lys en elektromagnetisk udstråling, som bliver udstrålet i adskilte pakker af energi, kaldet kvanter, eller fotoner – på almindelig dansk også kaldet lyspartikler.

Kvanteteorien fastslår, at et atom har en indre kerne, nukleon – som du kan se på tegningen – omkring hvilken elektroner bevæger sig rundt i en fast bane. Når et atom optager energi ved at blive udsat for lys eller varme, så hopper en af dets elektroner fra dets nuværende energibane ud til en højere bane. Dette kaldes et kvantespring. Senere, når elektronen går tilbage til sin oprindelige bane, udsender den en lys-partikel. Dette sker meget hurtigt og mange gange i sekundet.

(For at lette forståelsen af AcuNova, har jeg valgt at skrive noget om, hvordan vi ser, samt hvordan øjet er opbygget. Der er en del tekniske udtryk, de næste par kapitler, som kan være lidt svært at få fat i. Det er imidlertid ikke nødvendig, at du forstår det hele for at forstå, hvad der sker under en behandling).

Det lys, vi opfatter, er ikke andet end en form for energi (fotoner), som bevæger sig frit igennem rummet. Lys bliver også kaldet for elektromagnetisk udstråling.

Elektromagnetisk udstråling er en bølgebevægelse af elektromagnetiske felter. Ulig andre former for bølger, såsom vand- og lydbølger, behøver elektromagnetiske felter ikke noget materiale (leder) at bevæge sig igennem. Lys kan bevæge sig igennem det tomme rum. Der er et helt spektrum af forskellige typer af elektromagnetiske strålinger med forskellige frekvenser og bølgelængder.

Lysets Egenskaber

Da vi nu har kigget på det lidt tekniske aspekt af lys, så vil vi kigge på nogle af de egenskaber, lyset har. Disse er tæt forbundet med øjets synsevne. Eftersom lyset kom før udviklingen af øjet, så har øjet formet sig til at modtage lyset. Med andre ord, øjet er formet til at kunne måle og tilpasse sig lysets egenskaber.

Det lys “som vi kan se” ligger inden for en meget snæver grænse af bølgelængder. Mange dyr kan i tilgift se andre bølgelængder end vi. Hvilket blandt andet forklarer, hvorledes trækfuglene finder vej. De kan simpelthen se jordens magnetfelter, som linier fra Nord til Syd, og derved navigere sig til det rette sted. Kigger vi på det fulde elektromagnetiske spektrum, får vi en bred skala af forskellige bølgelængder og frekvenser:

De forskellige farver af det synlige lys skyldes, at hver farve har sin egen bølgelængde. Farven rød har den længste bølgelængde, blå og violet den korteste.

Lys, som vi kender det, er rent faktisk sat sammen af mange typer lys. Hvidt lys er faktisk sammensat af alle de synlige lysbølger. De forskellige farver i det hvide lys kommer klart frem, når lyset sendes gennem en prisme, som adskiller dem:

Som vi vil komme til at se, er øjet opbygget med forskellige lys-modtagere. Nogle til at se forskellige farver, og nogle kun til at se i gråskalaen.

Selvom lys er en elektromagnetisk bølge, så bevæger det sig i lige linier. For nyligt blev det opdaget, at lysets lige linie kunne bøjes, hvis det blev udsat for en ekstrem tyngdekraft, såsom et ”Sort Hul” ude i rummet.

Linser

Linserne i øjet virker ligesom en linse af glas, i det mindste når det kommer til, hvad de gør med lysstrålerne. Den form øjenlinserne har er den samme som en konveks linse. Ordet konveks kommer fra det latinske convexus og betyder con- sammen og vexus betyder bøjning, så den fulde mening bliver “Bøjende sammen (i enderne)”.

Hvis du er interesseret i dette kan du læse mere i papirudgaven af bogen: Se Godt Ud, hvor der også er masser af forklarende illustrationer.