At se

Vi får 84% af alle vores sanseindtryk gennem øjnene. Det betyder at synssansen er langt den vigtigste af vore sanser. Heldigvis har vi nogle meget dygtige øjenlæger, der kan afhjælpe rigtig mange synsproblemer.
Hvis vi ser på de kirurgiske landvindinger indenfor de sidste årtier, er operation for grå stær med indsættelse af en plasticlinse den absolut vigtigste.
Uheldigvis er der stadigvæk en del øjenproblemer, hvor øjenlægerne ikke kan hjælpe. Det er her denne bog kommer ind i billedet.

Bogen er delt op i to afsnit. Et afsnit om hvad du selv kan gøre, og et afsnit om hvad der kan gøres for dig.

Akupunktur har været kendt gennem flere tusinde år. Kinesere og andre folkeslag i fjernøsten har brugt akupunktur til at behandle en lang række lidelser. Siden begyndelsen af 1970´erne er det også blevet populær i vesten. Akupunktur er mest kendt, som et effektivt middel til behandling af smerter. Men, mere end 6000 afhandlinger, der er lavet om akupunktur på verdensbasis, minder om, at det også er effektivt til mange andre ting.
For eksempel har en dansk forsker, læge Søren Ballegård dokumenteret, at det er effektivt til behandling af visse hjertelidelser.

Kinesisk akupunktur har imidlertid nogle begrænsninger. Ved behandling af “uhelbredelige” øjenlidelser er resultatet under 10%. Nu er det jo vældig godt, for de 10% hvor det lykkes. Men hvad med resten? Hvad med de sidste 90%? Er der et håb for dem?
Vores behandling lykkes desværre ikke i 100% af tilfældene, men siden 1988 har jeg brugt utrolig mange ressourcer, energi og timer, på at udvikle det system vi arbejder med i dag.
Medens vi kun kunne hjælpe 25% af øjenpatienterne i 1988, er vi i dag i stand til at hjælpe 7 ud af 10 af såkaldte uhelbredelige øjenpatienter. Det skal ikke forstås sådan, at vi kan helbrede 70%. Det skal forstås sådan, at der er en forbedring ved 7 ud af 10 uhelbredelige øjenpatienter.

Øjenakupunktur – begyndelsen på eventyret 

I 1986 så jeg en af mine studiekammerater behandle en indisk læge på en kongres i København. Den kvindelige læge havde grøn stær og hun så meget dårlig. Han behandlede et punkt under hver fod med akupunktur og efter ca. ½ time kom lægen tilbage. Hun græd af lykke, fordi hun var i stand til at se meget bedre. Det var en uforglemmelig oplevelse.
Da jeg kom tilbage på klinikken den efterfølgende mandag, havde vi besøg af Kirsten på 77 år, der havde været total blind i 4 år. Jeg prøvede at huske hvad min kollega havde gjort og stak en nål i foden – nogenlunde samme sted.
Efter en ½ times forløb kunne hun se. Det rygtedes hurtig idet aviser, ugeblade og radio omtalte den pågældende hændelse.
Det må være dejlig for de journalister, der viderebragte historien, at vide at de er medårsag til, at flere tusinde blinde og svagsynede rundt omkring i Europa er blevet hjulpet til et bedre syn, og dermed et bedre liv.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak på patienternes vegne,
Presseomtalen bevirkede at vi fik rigtig mange øjenpatienter på klinikken. Jeg brugte samme akupunkturpunkt i begyndelsen ved disse patienter, og regnede ud at der var omkring 25% resultat. Hvilket var godt når man tænker på at der er under 10 % resultat med klassisk kinesisk akupunktur, ved “uhelbredelige” øjenlidelser. Jeg var imidlertid ikke tilfreds med dette idet vi havde ca. 80% resultater ved behandling af andre patienter.
En måned efter prøvede jeg at flytte nålen ca. ½ cm. Det gav lidt bedre resultater, så de næste år brugte jeg utroligt meget tid på forskning i nye metoder for at få endnu bedre resultater.

Hver måned prøvede jeg et nyt punkt på patienterne – i tillæg til de punkter jeg allerede benyttede – og når måneden var gået vurderede vi om resultatet var bedre end sidste måned. Hvis dette var tilfældet indlemmede vi det nye punkt i behandlingen, var resultatet det samme som måneden før prøvede jeg et nyt punkt næste måned, og så igen et nyt punkt og så igen et nyt punkt osv.
Det har bevirket at resultaterne steg til ca. 55%.
I slutningen af 1990erne udviklede jeg et helt nyt akupunktursystem: Akupunktur 2000. Det er senere blevet omdøbt til AcuNova.

Vi ved endnu ikke præcis hvor meget det har forbedret resultaterne. Men vi har set nogle dramatiske forbedringer så vi nu har omkring 70% resultat. Dels hjælper vi flere og dels kommer resultaterne hurtigere. Det gør AcuNova til det største gennembrud siden starten af eventyret.
Selvom jeg kun brugte ”Freddys punkt” den første måneds tid, er jeg alligevel meget taknemlig for inspirationen. Tak Freddy.

Tysk Fjernsyns Udsendelse

Gennem hele den periode har der været meget omtale af min øjenbehandling.
Midt i 1990erne blev jeg ringet op af en tysker. Han repræsenterede et satalitprogram på Sat 1. Programmet hed Schreinemachers, og han sagde, at de havde flere millioner seere rundt omkring i Europa hver torsdag aften. Jeg indvilgede i at medvirke
De sendte en testperson herop. Han var blevet undersøgt af en øjenlæge i Köln først. Efter behandlingen her i Aulum blev han undersøgt igen, og da øjenlægen konstaterede, at hans syn var væsentlig bedre gik forberedelsen til udsendelsen i gang.
Sat 1 havde udvalgt tre øjenpatienter, som jeg skulle behandle under udsendelsen. Desuden medvirkede en professor i øjensygdomme, samt en øjenlæge der skulle teste patienternes syn før og efter behandlingerne.
Til deres store overraskelse havde to af forsøgspersonerne bedre syn efter udsendelsen, der varede i alt tre timer.
Efter den udsendelse fik vi besøg af rigtig mange patienter fra hele Europa. Desuden fik vi en del forespørgsler fra læger og akupunktører, der gerne ville lære mit system.

Øjenakupunkturs indflydelse

Min kone, Bodil, og jeg bor i en landsby der hedder Aulum, (mellem Herning og Holstebro), sammen med godt 2600 mennesker.
Siden 1988 har vi været med til at placere Aulum på verdenskortet. Hver uge har vi haft 6 – 8 patienter fra udlandet. Mest fra Europa, men vi har også haft enkelte fra Israel, Egypten, Saudi Arabien, Amerika, ja endda fra New Zealand.
Så rygterne om vores succes med ”uhelbredelige” øjenlidelser, er nået vidt omkring. Ca. 95% af alle udenlandske patienter er øjenpatienter, derfor har de fleste af dem en pårørende med, da de ikke kan klare sig alene. Det betyder, at vi har haft besøg af ca. 10 udenlandske gæster om ugen eller ca. 6000 gæster, siden vi startede med at behandle øjenpatienter. Det har naturligvis smittet af på handelslivet i en landsby, idet der har været over dobbelt så mange udenlandske gæster, end der er indbyggere over en 12 års periode. Vi har da også fået rigtig mange positive tilkendegivelser fra erhvervslivet.
Vi har naturligvis også mange danske patienter idet vi udfører over 10.000 behandlinger om året på vores klinik i Aulum (I 2001 startede vi desuden en mindre klinik i København).
Det er meget interessant at have venner fra hele verden. Det har blandt andet betydet at vi er blevet tilbudt at låne sommerhuse fra det nordlige Norge og ned til Egypten. Vi har dog altid sagt nej tak!
Det har været en enestående oplevelse at have hjulpet tusindvis af mennesker fra hele verden. Foruden de tusinde af patienter vi selv har behandlet, har elever rundt omkring verden behandlet andre tusinder af øjnepatienter.
Jeg skriver vi fordi hele familien hjælpes ad. Min kone, Bodil, laver håranalyse for at finde ud af om patienterne mangler forskellige vitaminer og mineraler. Hun lærer også patienterne ”øjengymnastik”.
Vores søn Jesper er akupunktør. Han arbejder i receptionen, taler i telefon med nye patienter, leder patienterne ind i den rigtige kabine samt finder nye aftaler. Desuden sørger han for at computerne er i orden og at hjemmesiden på Internettet bliver opdateret.
Vores anden søn John junior er akupunktør og specialist i kinesisk urtemedicin.

Som omtalt andet sted i bogen har John junior og jeg holdt øjneakupunktur kursus for hen imod 1000 læger, øjenlæger og akupunktører rund omkring i Europa. Nogle af disse har specialiseret sig i øjenakupunktur og derfor behandlet mange hundrede patienter, men lad os antage at hver af disse elever i gennemsnit kun har behandlet 100 øjen-patienter. Det er i alt 100.000 plus de 5000 vi selv har behandlet. Med en succesrate på godt 65% betyder det, at vi har forbedret synet hos omkring 70.000 mennesker rundt omkring i verden.
Jeg har egentlig aldrig tænkt over at det var så mange før jeg skriver disse linier. Det fylder mig med en ret stor ansvarsfølelse samt et ønske om at gøre det endnu bedre. Nu har jeg også mere tid til forskning, efter at John Junior har overtaget ledelsen af Boel Akupunktur og jeg derfor mest behandler øjenpatienter. John Jr. har for i øvrigt behandlet flere øjenpatienter end jeg, idet han har været akupunktør i alle de år vi har behandlet øjne.

Med sådanne sønner er fremtiden sikret for øjenakupunktur.
Bodils arbejde med øjengymnastikken bliver betydelig lettere efter at denne bog er kommet på gaden, da patienterne nu kan få pårørende til at læse hvordan de skal lave de forskellige øvelser. Det er en endnu større fordel for patienterne da de kan lære mange flere øjenøvelser med end de kunne tidligere, da vi var begrænset af tiden.
Beskrivelsen af disse øjenøvelser samt det tekniske af deres funktion, er lavet af min gode ven og kollega Kent Lau fra Slagelse. Kent har også lavet en overvejende del af det teoretiske i undervisning i Akupunktur, den mest veldefinerede og overskuelige litteratur om akupunktur i Danmark. Det bruger vi til at undervise elever efter, så de bliver eksperter i at behandle øjne.

Det bliver interessant når danske øjnelæger begynder at bruge systemet til behandling af de patienter de ikke kan helbrede med almindelig læge-videnskabelige metoder, ligesom deres kolleger andre steder i Europa.

Patienthistorier

Nedenstående et uddrag fra et brev fra en af de mange behandlere, vi i årenes løb har uddannet og trænet.

Øjenproblemer:
Også her viser AcuNova sig enormt stærk. Mange klienter kommer fordi de skal have deres kørekort fornyet, men kan ikke består synstesten hos lægen. Indtil nu er det lykkes at fremme synet så meget, at synstesten kunne bestås.

Ingen “stær”, men gammel “skade”:
Carl havde 1955 fået en ståltråd i øjet så det punkterede. Heldigvis kunne lægerne dengang redde øjet. Siden har der dog været gener i form af hinde foran øjet samt dårlig gennembødning. Efter en 20 min. prøvebehandling var der ikke nogen synlig forandringer, men dagen efter var hinden væk i 2 dage. Nu er Carl starter på øjenbehandlingen. Allerede efter den 1. dags behandling kunne der mærkes forbedring mht. hinden samt væsentlig forbedring af specielt læsesynet. Under anden dags behandling fortalte Carl, at de havde set tv i går aftes og han kunne se filmen tydeligt – det var dejligt at høre.

Grå stær og AMD:
Efter de første par behandlingsdage blev synet faktisk værre, dvs. lidt sløret for Bente. Dette fortog sig dog gevaldig islutning af 1. uges behandling. Nu kunne Bente læse skiltet jeg havde hængende i loftet. Det var ikke kun en “sort klat” mere.

Det er kun nogle få at de resultater jeg har opnået.
Jeg vil holde dig orienteret om ovenstående klienter
samt nye gode resultater.

Venligst
Kurt J.
Her er en rapport sendt til os fra en anden patient med øjenproblemer efter at hun har været i behandling hos os.

Hallo og takk for sist!

Det var hyggelig og utbytterikt!
Det jobber voldsomt i hele øyepartiet, akkurat som da jeg var i Danmark.
Jeg er egentlig nærsynt og har progressive briller. Disse har imidlertid vært håpløse de siste månedene til alt annet enn å se TV og kjøre bil o.l. Jeg anskaffet meg derfor arbeidsbriller i 1 styrke som skal passe til jobben (PC bruk) Det første jeg har gjort på jobb, er å bytte briller, ellers så jeg ingenting på PCen. Men idag hadde jeg jobbet i over1 time før jeg i det hele tatt husket på de andre brillene, så noe må ha skjedd i helgen!
Jeg følte allerede fredag kveld at jeg generelt så bedre/klarere. Jeg har også hatt uklarhet i øynene om morgenen, litt materie osv. Både igår og idag åpnet jeg øynene og så klart med en gang! Kjempebra!!!
Nå blir det spennende å se hva som skjer videre, sist kom bedringen i synet først, så begynte det å skje ting med “fysikken”. Virket som om der var en prioritering !?
Før jul, da jeg skulle til øyenlegen, skrev jeg en “rapport” som han fikk om alt som hadde skjedd. Jeg hadde den med til Oslo, men glemte å gi deg den. Sender den med som vedlegg her.

Vennlig hilsen Kari

Status øyenproblemer

31. juli 05: Status quo siden april 2004

Syn:
Nesten ingenting på venstre øye, store,mørkegrå skoddedotter med enkelte klare glimt. Kan ikke se farger som rødt og oransje. Umulig å lese vanlig tekst, kan klare store avisoverskrifter. Alt flyter rundt, masse lysglimt i mørke. Forstyrrer veldig synet på høyre øye, sliter med å klare jobben.

Fysikk:
Venstre øye hovent og stramt. Ømt å ta på. Samtidig kjennes øyet ”løst og rart” ut. Kjennes ut som et ”sting” i venstre øyekrok, vanskelig/umulig å åpne den skikkelig. Stivnet skikkelig til, bevegeligheten er meget dårlig. Vondt. Har konstant materie i venstre øye om morgenen. Føler behov for å vaske meg flere ganger, men det hjelper ikke! Tar tid før det klarner.

Utvikling fra 1. august – 1.november 2005.

Akupunkturbehandling hos Boel Akupunkturklinikk i Danmark, 2 ganger pr. dag uke 31.
Testet synet på bokstavtavle før 1. behandling. Klarte å lese de første linjene, ca. 20% syn på venstre øye.

Mandag kveld:
Alle lysglimt borte vekk, ”stinget” også borte. Kan åpne øyet helt uten at noe er vondt eller strammer.
Ser også klare farger ”rundt kanten”. Sjokk!

Tirsdag kveld:
Øyet kjennes nesten normalt ut. Hevelsen går ned, det er mykt å ta på, ikke lenger ømt. Kjennes også fastere innvendig. Føler at skodda begynner å lette.

Onsdag kveld:
Ser helt klart bedre. Kan se røde roser og faktisk det røde i vimpelen hos naboen. Venstre øye merkbart mindre.

Torsdag:
Våknet kl. 06.00. Åpnet øynene og såg KLART! Uten briller! Ingen materie eller andre forstyrrelser. Fantastisk! Løper ut for å sjekke rosene og vimpelen. Fortsatt tåke, men nå er den nesten hvit og helt jevn.
Dobbeltsynet har også flyttet på seg. Nå ser jeg ting rett over hverandre og ikke i merkelige vinkler osv.
Må gråte en skvett!

Fredag:
Skodda har letta enda mer. Alt stabilt – ingen dotter som flyter rundt.
Ny synstest etter behandlingen. Jeg leser hele første siden, den andre og den tredje og en del på den fjerde!
Iflg. Boel har jeg nå 75% syn på venstre øye! Utrolig!

Vi reiser hjemover. Lørdag på vei gjennom Telemark kan jeg for første gang se røde baklys på biler foran oss. Faktisk på flere 100 meters avstand!

Mandag er vi på båttur. Jeg kan se forskjell på 2 oransje og 2 rødfarger! Alle nyansene på plass.
Øyet minker fortsatt!

Kommer hjem, og får kommentarer på gaten om at jeg har forandret meg.

I begynnelsen av september kan jeg sette brillene skikkelig på plass uten av øyevippene tar borti!

Etter 3 uker snakker jeg med Boel, og vi blir enige om å fortsette med behandling 1 gang i uken 3 ganger, deretter annenhver uke osv. hos lokal akupunktør.
Begynner etter hvert med 2 behandlinger samme dag. Dette setter fart i området rundt øyet. Kjenner at det skjer noe i øyemusklene. Faktisk helt bak i kraniet. Nå begynner det også å skje noe i rundt høyre øye. Begge går tilbake, og jeg får mer og mer overflødig hud over øyelokkene.
Det klør i området, stikker og prikker…. og svir. Dette pågår så og si hele tiden.

15. oktober: får sjokk når jeg ser meg i speilet om kvelden, den store ”klumpen”/hevelsen over venstre øye mot naserota er minst halvert! Kjenner nesten ikke meg selv igjen.

Vestre øye er fortsatt litt større, men det jobber intenst i området mot tinningen. Og det er der jeg føler problemet med bevegeligheten sitter.
Nå kan jeg se i speilet hvordan den beveger seg, det gikk ikke før.
Gjør øyenøvelser som også setter ting i gang, føler jeg.

Fra Kari

Nogle af vores patienter er succesfulde med at udbrede det glade budskab i deres egne respektive lande. Som vi ser det i følgende artikel.
Åpent møte om akupunktur

Tirsdag den 11. oktober inviterer Lillehammer og omegn lokallag av Norges Blindeforbund til åpent møte omakupunktur. Det skjer i kafeen ved Søre Ål Bo- og servicesenter.

Den danske legen John Boel har funnet fram til en egen metode innen akupunktur som har en svært god effekt på ulike øyesykdommer, forteller Ellen Sandberg, leder av lokallaget. Akupunktør Sissel Fjermeros i Lillehammer har benyttet denne metoden på blant andre Ellen Sandberg, som kan fortelle om bedret sidesyn og lavere trykk. Sissel Fjermeros kommer på møtet tirsdag og vil fortelle om bruk og erfaringer med denne metoden. Til møtet kommer også Astrid Mansrud fra Oslo, som har reist til Danmark flere ganger for å få behandlinger av John Boel.
Hun vil fortelle hvordan hun har opplevd behandlingen.

– Hun har fått igjen mye av synet, og har mye å fortelle, sier Ellen Sandberg. John Boel har en egen klinikk i Danmark.

Lokallaget i Lillehammer jobber samtidig for å få flere hjemmesittende blinde og svaksynte ut av sofaen. Derfor har laget prøvd å arrangere åpne møter på Frivillighetssentralen i Jernbanegata om formiddagen.

– Mange svaksynte synes det vanskelig å gå ut om kveldene, forklarer Ellen Sandberg. Nå er neste sjanse om formiddagen den 26. oktober. Da blir det ikke bare kaffe og kaker, men også litt informasjon om hjelpemidler og om
foreningens arbeid.

De som vil vite enda mer om hjelpemidler, kan bli med lokallaget til Hjelpemiddelsentralen på Gjøvik den 15. november. Da drar alle interesserte sammen i buss og drosje dit. De som vil være med, kan bare melde seg på nå,
sier Ellen Sandberg.

Vi behandler også patienter for synsskader som følge af hjerneskader. Her er en artikel skrevet af en af vores patienter.
Et godt ”Kick”

Nu er det snart 10 år siden jeg fik min hjerneskade og dermed også mit synshandicap. Og godt nok er det stødt og roligt gået fremad med både førlighed og syn lige siden, grundet de snart mange besøg hos ”Min mester-akupunktør”, John Boel. Men da min spasticitet, grundet manglende træning, igen var tiltaget lidt, og en enkelt behandling i ny og næ ikke rykkede det helt store på synet tog jeg mig sammen! Jeg måtte prøve en intensiv omgang mere. Og nu da Boel også har åbnet klinik på Blegdamsvej i København er det jo ikke længere så tidsrøvende med 10 behandlinger på en uge.
Jeg talte med Boel og vi blev enige om at vi nok hellere skulle prøve en 10 turs omgang igen. Så den først kommende uge han var på Københavner klinikken fik jeg tider. Og igen var det som en mega saltvandindsprøjtning! Ikke alene den gode energi og engagement som John ”Angriber” en med, som jo giver en troen på at det nytter at gøre noget, men også hans gyldne nåle udretter små mirakler. Så efter 5 dages behandlinger oplever jeg igen at mit synsfelt er blevet noget større, og følesansen og førligheden øget i højre side.
Det syntes jeg er rigtig rigtig fedt og bekræftende, det nytter altså stadig at gøre noget. Selv her næsten 10 år efter – i hvert fald 8 år efter at lægerne har opgivet at nå længere med mig som patient. Såååå det kan jeg godt anbefale.

Med ønsket om en rigtig godt glædesfyldt efterår.

Bo German Thomsen
Landsformand Hovedtropperne

Her er en sidste mail fra en af vores øjenpatienter.

Kjære familien Boel

Da jeg kom hjem fra mitt 5-dagers besøk hos dere, var jeg på ingen måte “omvendt”, og etter 4-5 uker følte jeg at jeg ikke så det minste bedre.

MEN: For et par uker siden gikk jeg til min venn, en av Oslo\’s mest velrennomerte optikere, i håp om at vi kunne finne frem noen brilleglass som kunne hjelpe meg litt. Hans reaksjon da han målte mitt syn, skulle dere ha sett. Grunnen til at jeg selv ikke følte noe bedring, var selvfølgelig at mine brilleglass ikke lengre passet. Han fortalte meg, at mitt syn hadde bedret seg fra ca .35%, som John Jr. også kom frem til, og til nå fantastiske 80% ! Han har svært for å forstå hvordan dette kunne skje, da min øyesykdom (Cornea Guttata) ikke kan bli bedre, men slik er det allikevel.

TAKK TAKK TAKK TAKK!
Peter S